BẢNG BÁO GIÁ CỬA LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG

BẢNG BÁO GIÁ CỬA LƯỚI
CHỐNG CÔN TRÙNG

 

Cửa xếp hai cánh

Cửa lưới inox lùa

Cửa lưới nhựa PE

Cửa lưới tự cuốn lưới sợi thủy tinh

ĐVT

650,000

580,000

600,000

550,000

 đ/m²

 

 

Bình luận

Close